Information om

Anläggnings olika delar

En anläggnings konstruktion och delar

 

Introduktion

Hur är en fontänanläggning uppbyggd i verkligheten? Det kan väl inte vara så komplicerat. Se nedan

Arbetsprincip

Vattnet ska inte stå still, det går genom de olika kretsarna för filtrering eller fontän.

Vilka delar ingår?

Flera delar brukar ingå. Nedan listar vi de viktigaste. Detta för att beskriva varför en anläggning behöver sitt utrymme.

  • Munstycken
  • Pumpar
  • Frekvensomriktare
  • Magasin
  • Filter
  • Kemikalier
  • Automatikskåp

Munstycken

Det finns en himla massa munstycken. De har olika utformning och ger olika effekter. De ställer också olika krav på flöde och tryck. De påverkar därför dimensioneringen av pump. Både vad gäller antal och spruthöjd.

Pumpar

För att få cirkulation på vattnet behöver vi pumpar, dessa gör att vi kan bygga upp ett visst tryck på vattnet och därmed få till strålar i anläggningen.

Frekvensomriktare

Kravspecen bestämmer hur man dimensionerar pumparna. De tillverkas med specifika flöden och tryck, som kanske inte alltd passar. Med en frekvensomriktare kan man justera pumpmotorns varvtal. Med det, justerarar man samtidigt flöde och tryck.

Magasin

Allra helst tar vi hand om nivåskiftningar, filtrering och påfyllning i ett magasin. Då förblir fontänens form och funktion konstant, som sig bör. Spill och avdunstning kräver påfyllning. Tömning och regn kräver avlopp.

I äldre fontäner förekommer det att dammen är magasinet. Om det går att bygga bort, är det något vi rekommenderar .

Filter

I en fontän, ska vattnet vara klart och fint, även om det inte är dricksvatten. Kolapapper löv och glasspinnar silas bort först, sedan tas finare partiklar hand om. Detta skyddar också känsliga detaljer som pumphjul och axeltätningar.

Kemikalier

Solljus, värme och vatten är en enkelbiljett för alger att växa. Vi gör vad som står i vår makt att undvika starka kemikalier. Mindre aggressiva kemikalier finns för att dämpa tillväxten.

Det finns också skumdämpare i den händelse tvättmedel "råkat" hamna i anläggningen

Automatikskåp

I elskåpet finns kontrollteknik för nivå, kopplingsur, frekvensomriktare och kanske även intelligent styrning för DMX eller KNX