Info om våra

Tjänster

Vilka tjänster kan vi erbjuda er?

I all korthet, erbjuder vi det som behövs. Ett urval av våra tjänster är:

  • Projektering
  • Uppförande
  • Driftsättning
  • Ombyggnation av befintliga anläggningar
  • Underhåll
  • Reservdelar.
  • Omprogrammering

Projektering av anläggningar

Vi kan hjälpa er från ett helt tomt ark till driftsättning och sen vidare. Sätt upp en kravspec, så tar vi det därifrån.

Uppförande av anläggningar

Vi kan hjälpa till med att anlita entreprenörer och leverantörer.

Driftsättning av anläggningar

Det sista steget vid uppförandet är att säkerställa funktionen enligt avtalet.

Ombyggnationer av befintliga anläggningar

Äldre anläggningar kan behöva moderniseras. Nyare teknik kan underlätta underhållet och göra driften säkrare. Det finns också möjligheter för att programmera och fjärrstyra fontänen.

Underhåll av era anläggningar

Om så behövs, ställer vi också upp för löpande underhåll.

Reservdelar och tillbehör

Vi skaffar fram delar som behövs. Delar som inte längre är tillgängliga kan kanske återskapas. Kemikalier, kopplingar, munstycken. Bara fråga.

Justering av era anläggningar

Stämmer inte visionen med verkligheten? Vi tittar på det och ser vad vi kan hjälpa till med.